2012. december 29., szombat

ÓÉV BÚCSÚZTATÓ Itt az Újév, új jót hozzon,
 Régi jónktól meg ne fosszon.
 Hogyha új jót nem is hozhat,
 Vigye el a régi rosszat!

B ékés álmainkba ne csalódjunk soha
O ltalmazzon minket angyalok mosolya
L elkünkben béke és szeretet virítson
D üh és gaz álnokság meg ne szomorítson
O stoba szólamra ne hajoljon szívünk
G azdagság kísérje minden vidám léptünk
Ú tjaink vigyenek igaz célunk felé
J övendőnk munkája ne váljon kereszté
É jszaka pompásan ragyogjon csillagod
V eled lehessek amikor csak akarod
E gymásra találjon most minden kereső
T ársával éljen minden egymást szerető
K özösen tegyük szebbé ezt a világot
Í zleljünk már most mennyei boldogságot
V áljon minden titkos, szép álmunk valóra
Á ldott legyen minden együtt töltött óra
N evetni tudjunk és őszintén örűlni
O dvas idő fogát messze elkerülni
K eveset mondok végül, de szépet:
Kívánok Boldog Új Évet!

2012. december 24., hétfő

BOLDOG ÜNNEPEKET !
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Dsida Jenő

Karácsonyi kívánságom
Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
együtt kell dobbanni az emberek szívének.
Szóljon idén arról minden mese, ének:
- varázslata van a szív szeretetének.
... Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,
minden ember legyen örömmel megáldott,
mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel,
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel.
Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot,
amilyet az ember eddig még nem látott.
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!

 Aranyosi Ervin

2012. december 21., péntek

KARÁCSONY ELŐTTBántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.

De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen -
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

Ady Endre
Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.

Wass Albert

2012. december 6., csütörtök

PARANCSOLATOK IV.

„Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor,
amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben
hiszünk, és ahogyan élünk."
J. Krishnamurti
A TUDATALATTI TÍZPARANCSOLATA

1. EGYSÉGTUDAT
Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes.
2. MEGBOCSÁTÁS
Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom.
3. ELFOGADÁS
Embertársaimat teljes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban, szóban, és cselekedetben.
4.JÓVÁTÉTEL
A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fogadom.
5. EGÉSZSÉG
Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem. Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem.
6. IDEÁLIS TÁRS - Csak saját felelősségre!
Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzok tapasztalataim körébe.
7. SIKER
Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom.
8. BŐSÉG
Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éljem.
9. BÉKE ÉS HARMÓNIA
Lényem középpontjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és harmóniában élek mindenkivel, akit ismerek.
Ez a szeretet megtölti a szívemet, a testemet, a tudatomat, egész lényemet.
10. BÖLCSESSÉG
Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet, és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása.
Életem téren és időn kívüli létező, tudatom teret és időt teremtő.

Világomban minden rendben van.

BALOGH BÉLA

2012. december 4., kedd

PARANCSOLATOK III.

 “Az ésszerűen élő ember alkalmazkodik a világhoz. Az ésszerűtlenül élő ragaszkodik ahhoz, hogy a világot próbálja magához igazítani.”
(George Bernard Shaw)

CSERNUS DOKTOR 10 PARANCSOLATA

1. Aki tudja, hogy mit kellene tennie, de valamiért mégsem teszi, az tudatosan köpi szembe magát. Ennél jobban pedig nem alázhatja meg magát senki. Önmaga előtt.

2. Tanuld meg elengedni a múlt szerelmeit, szeretteit! És tanuld meg tiszteletben tartani az ő döntésüket! Mert ami nincs, az fájhat, de attól még nem lesz...

3. Tartsd tiszteletben a saját érési idődet! A türelmetlen ember önmagát erőszakolja meg, amikor sietteti sorsát. Ezzel magában hordozza az örök elégedetlensége­t.

4. A gondjaidért soha nem más, mindig te magad vagy felelős. Tanuld meg vállalni a következményeke­t a tetteid után, és nem másban keresni hibáid okát!

5. Az önző ember először környezetét, majd önmagát teszi tönkre. Ide vezet az önzőség. Miért teszed mással azt, amit magadnak nem kívánsz?

6. Vesztesekre márpedig szükség van. Hogy tudd, hová jutsz, ha az ő útjukat járod. Ők a viszonyítási pont. A nullák így töltik be végül küldetésüket.

7. Másra támaszkodni mindig veszélyes. Igaz, sokszor ez a könnyebbnek látszó út. De a támaszték eldőlhet. Tudod mit? Támaszkodj magadra!

8. Merj szembenézni a saját tükörképeddel! Ez az első lépés a talpra álláshoz. Harc, amit meg kell vívnod a menekülések helyett. Egy napon pedig nemcsak sajátodéba, de mások szemébe is büszkén nézel majd.

9. A világban épp elég dologtól függsz akaratlanul. Ne válassz magadnak újabbat! A kiszolgáltatott­ság helyett a szabadságért küzdj, hogy lehess büszke is magadra!

10. A gyengeség valójában gyávaság. A gyáva embert pedig fölemészti az állandó megfelelni vágyás. Így hogyan valósíthatod meg önmagad?

2012. december 1., szombat

PARANCSOLATOK II.


“Nem az a szegény, akinek csak kevese van, hanem aki többre vágyik.”
 (Seneca)Kalkuttai Teréz anya "Nyolc parancsolata"


1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet. Ne törődj vele! Te csak építs!

2. Ha valakinek segítesz, furcsán néznek rád az emberek. Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rád!

3. Ha mindent megteszel a világért, helyébe rúgást fogsz kapni. Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik. Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

5. A becsületesség, tisztaság és igazmondás támadhatóvá tesz. Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!

6. Az emberek ésszerűtlenül gondolkodnak, helytelenül cselekszenek és önzők. Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!

7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik, hogy hátsó szándék vezet. Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

8. Ha ezek a céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek. Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!

2012. november 30., péntek

PARANCSOLATOK I.

"Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?"
Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."


TÍZPARANCSOLAT

I.- Én, az Úr, vagyok a te Istened,aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

II.-Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz,amelyek fenn az égben,vagy amelyek alant a földön,vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.Ne imádd és ne tiszteld azokat,mert én,az Úr, a te Istened, féltőnszerető Isten vagyok,aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyedíziglen,akik engem gyűlölnek.De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják.

III.- Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül,aki az ő nevét hiába felveszi.

IV.- Megemlékezzél a nyugalom napjáról,hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek napja: semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van;mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet,a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.Azért megáldá az Úr a nyugalom napját, és megszentelé azt.

V.-Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.

VI.-Ne ölj.

VII.-Ne paráználkodjál.

VIII.-Ne lopj.

IX.-Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

X.-Ne kívánd a te felebarátodnak házát.Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét,se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát,és semmit, ami a te felebarátodé.

2012. november 21., szerda

KÖD

"Kipp-kopp, most már egy síri alkony
Ködös, süket nótáját zengi
Az őszi est."

Köd előttem,köd utánam, a szó szoros értelmében. Mindent magába nyel sűrű fehérségével. nem csak a még őszi színekben tarkálló tájat takarja el, hanem nehéz súlyával testünkre-lelkünkre is rátelepedik. Lelassítja tempónkat, nyomasztja hangulatunkat. Ez az időjárás egy mesefilmbeli mackót juttatott eszembe, téli alvásra készülődve beállította a csergőóráját tavaszra. Arra gondoltam, milyen lenne, ha ezt a csúnya időszakot nekünk is át lehetne ugrani, mondjuk este lefekszünk, s amikor csörög az óra madárdalra ébrednénk, zöldülnének a fák, virágozna a krokusz, nárcisz, ibolya, fényesen ragyogna a nap...
Mivel ez nem lehetséges, nem marad más hátra, mint élvezni még egy kicsit az őszi nap langyos melegét, ha majd előbújik a sűrű ködből, örvendeni az eseményekben, ünnepekben gazdag elkövetkező időszaknak, hisz a tél is gyönyörű, végül is kár lenne kihagyni.

2012. október 22., hétfő

OKTÓBERI TŰZ

"Részese vagyok a múltnak, a mának,
A dolgom: Utat vágni a jövőnek, és az igazságnak."


Kardos Győző
Legyen csendes az álmuk,
mert nem haltak hiába.
— Letarolt erdô fái —
úgy fekszenek vigyázzba’.

Földtömte szájuk némán
kiált idôtlen esküt.
Elvetett mag a rögben
a csontmeztelen testük.

Feldúlt sírjukon mécses,
október tûzvirága,
a holtak jogán kérdez
választ már mit se várva.

Múltunkat elrabolták,
a sivár jelen hallgat.
Ôk élik túl, — a holtak,
a gyôztes forradalmat.Tollas Tibor: Túlélők

2012. október 16., kedd

ŐSZI HANGULAT


"....szép az ősz, de nem azért, mert benne a Törvény
melynek végén ott ásít a végzet, a nagy, sötétlő örvény
Hisz nincs új a régi nélkül, és nincs többé megújulás
ha nincs előbb szenvedés, kín, és végső feloldozás." 

 Nyárády Károly
 Wass Albert:MiértMiért kell nekem könnyes szemmel megállni
minden viharvert,árva tölgy előtt,
miért kell nekem az őszi csendre vágyni,
ha minden csalfa álmom összedőlt,

miért kell nekem a dombokat bejárni
s bújkálni mint az üldözött gonosz,
miért kell nekem a hegytetőre állni,
mikor az orkán fákat ostoroz.
Miért kell nekem elvágyni messze,messze,
bűvös csókkal ha jő az alkonyat,
miért kell,hogy halljam,álmaimban egyre,
búcsú-szavaktól fátylas hangodat,
és miért kell nekem minden szép emléket
fájó betűkkel a szívembe írni,
miért kell olyan nagyon szeretni téged,
csak vágyni el,s csak sírni, egyre sírni?
Miért kell magamban mindig vándorolni,
s imákat mondani valakiért...
s miért kell csak mindig rólad álmodozni,
ha nem szeretsz,miért?miért?miért?

2012. szeptember 27., csütörtök

SZEPTEMBER VÉGÉN

"Az alkonyat, a merengő festő fest:
Violára a lemenő felhőket,
S a szürke fákra vérző aranyat ken."
Juhász Gyula
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

Petőfi Sándor 
(Koltó, 1847. szeptember.)

2012. augusztus 25., szombat

AUGUSZTUSI ESTE


"Remény csillaga,
Nyári álmok éjjelén,
Hozzád tér haza."
A rózsa lábujjhegyre áll,
tárt pillákkal nézi a holdat.
Alszik fészkén a jégmadár,
fenyőn feketerigók szólnak,
s egyenként elhallgatnak ők is,
elszunnyadnak a tág mezők is,
hangolnak tücskök, pengetik,
felcsap a fülemüle-trilla,
s egy tündér csillagkönnyeit
az ég kék kötényébe sírja.  


Tóth Bálint

2012. július 16., hétfő

PIPACSOK

...a pipacs széttekintett a világban, megfürdött a napsugárban, s gyöngéd szirmait kitárva így sóhajtott a hév nyárba:" Be szépséges szép a világ, ó be boldog minden élő!"
Hárs László


Pipacsok a hold fényében


Nyár közepén, ha az este
Elpihen a réten
Varázslatos csoda készül
Sápadt hold fényében.

Tücsök mester hangol, halkan
Cirpen hegedűje,
Lágyan zengő szép fuvolán
Szól a fülemüle.

Pipacsok a hold fényében
Tündérlánnyá válnak,
Piros selyem szoknyácskában
Tündértáncot járnak.

Rét közepén ezüstfényben
Ízzik a vadrózsa,
Táncol, hajlong körülötte
A tündérek csokra.

A zenekar játszik egyre
Lengő rózsaágon,
Az est múlik és a hajnal
Nincsen mire várjon.

Így a holdfény elbúcsúzik,
Harmatkönnyet hullat,
S a tündérek estig újra
Pipacsokba bújnak.

Andonika

2012. július 12., csütörtök

KÁNIKULA"A kánikula szó a latin canicula (magyarul „kiskutya”) szóból származik. Évszázadokkal ezelőtt a Nagy Kutya csillagkép fő csillagát, a Canis Maiort is ezzel a szóval nevezték meg, és azt tartották, hogy e csillag feltűnésével van összefüggésben a nyári hőség kialakulása. Magyarországon a 16. században alkalmazták először a kánikula szót „hő hónap” jelentéssel. Egyébiránt a kutya szót rosszalló értelemben sok nyelvben használják (pl. kutya meleg van)."


A nyári hőség mindenkit próbára tesz, ezért igyekszünk mindent bevetni annak érdekében, hogy lehűtsük magunkat.

10 tipp  kánikula ellen:

1.tipp: Légkondicionáló
 Bár elsőre biztos nagy beruházásnak tűnhet, egy légkondicionáló berendezés igencsak hasznos tud lenni a kánikulában. Az olcsóbb darabok is beszerezhetőek, a felső határ pedig a csillagos ég. Ja és ne felejtsük el, hogy számolnunk kell valamennyi plusszal az áramszámlán. Viszont semmi sem hasonlítható ahhoz az érzéshez, amikor az ember a tomboló hőségből egy kellemes 25 fokos lakásba lép.

2. tipp: Ventilátor
Jelentősen olcsóbb, és kevesebbet fogyaszt, mint egy légkondi, így költséghatékonyabb megoldás lehet egy ventilátor. Bár itt is akadnak horribilisan egetverő árak, de 4-5 ezer Ft-ból már beszerezhető egy kisebb szobai vagy álló masina. Valamennyi zajjal is számolni kell használatukkor, de bőven megéri egy hűsítő szellőért cserébe.

3. tipp: Langyos zuhany
 Sokan hajlamosak jéghideg zuhannyal terrorizálni magukat a forróságban. Azonban ez csak rövid távú felfrissülést okoz, ugyanis a hideg víz hatására a szervezet még több hőt igyekszik termelni. Ezzel szemben a langyos 20-25 fokos víz a melegben kitágítja a bőr pórusait, így a testünk könnyebben adja le a felesleges hőt.

4. tipp: Forró tea
 Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de egy forró gyógytea csodákra képes, még nyáron is! A nomád beduinok sem véletlenül teáznak már évszázadok óta a sivatagi hőségben. Egy jó melegen elfogyasztott hibiszkusz, zsálya, kamilla vagy menta tea nekünk is segíthet.

5. tipp: Sötétítés
 Ez eléggé alapvető a nyári túléléshez, mégis sokan elfelejtik: a besötétített lakás lassabban melegszik fel. Emellett arra is érdemes ügyelni, hogy minél kevesebb elektromos kütyü üzemeljen, hiszen ezek is jelentős hőt képesek termelni. Mindez kombinálva hajnali vagy késő esti szellőztetéssel már remek alap a túléléshez.

6. tipp: Hűsítő kence
 A kórházakban régóta alkalmazott módszer volt a felhevült test megnyugtatására és hűsítésére a mentolos alkohol vagy lóbalzsam. Gyógyszertárakban recept nélkül kaphatóak, és remekül képesek lehűteni a bekent testrészeket. De csak óvatosan! Ha túl sokat vagy sokszor kenünk fel, számolnunk kell az erősen zsibbasztó hatással, és a fejfájással.

7. tipp: Illatfelhő
Amellett, hogy kellemes illatú lesz tőlük a lakás, az illóolajok másra is nagyszerűek. A citrom-, citromfű- vagy grapefruitolaj párologtatása jelentősen csökkenti a hőérzetet. A grapefruit és a citrom frissítő hatású - ez utóbbi ráadásul a légutakat is tisztítja -, míg a citromfű segít ellazulni, és így nem lehet gond a nyugodt alvás sem.

8. tipp: Arab módi
A közel-keleten nem véletlenül tartanak szőnyegeket a falakon. A színpompás szőnyegcsodák nem csak díszként szolgálnak, igazából remek hőszigetelő eszközök. A szőnyeg az éjjel hűvösét magába szívja, megtartja a falakban. Persze aki nem akarja kairói tavernává változtatni a házat, elég ha csak elteszi a vastag szőnyegeket és igyekszik minél kevesebb puha és meleg tapintású tárggyal érintkezni a lakásban, így hűvösebbnek és szellősebbnek érezve azt.

9. tipp: Vodkás-dinnye
Ilyen melegben rengeteg folyadékot kell fogyasztani, és kerülni az alkoholos italokat. De azért egy kis jeges frissítő nem árthat. Könnyen és egyszerűen elkészíthető, csak egy görög vagy sárgadinnye kell hozzá meg egy kis vodka. Vágunk egy léket a dinnyén, majd beleöntjük a vodkát. Ezután betesszük a fagyasztóba és megvárjuk míg jól lehűl. Majd felszelve fogyasztjuk, persze csak mértékkel!

+1 tipp: Felfújható medence a szobában
Talán az egyik legegyszerűbb módszer. Fogunk egy felfújható, szoba kompatibilis kismedencét. Engedünk bele vizet és már kész is a házi wellness. (Vigyázat enyhébb áradás előfordulhat ki- és beszálláskor!)

 Molnár András: Lilla Magazin

2012. június 29., péntek

ÜZENET

Mennyi értelme van az ember életének? Fogas kérdés, nem vitatom. Talán annyi, amennyit ki tud hozni belőle saját maga és mások épülésére.


A Dalai Láma üzenete, avagy Instrukciók az élethez:

1.Vedd számításba, hogy a nagy szerelem és a nagy siker kockázattal jár!
2. Mikor veszítesz, legalább a leckét tanuld meg!
3. Kövesd a három T-t! Tiszteld önmagad! Tisztelj másokat! Tetteidért vállalj felelősséget!
4. Ne felejtsd el, hogy nem megkapni azt, amit kívánsz, néha csodálatos szerencse!
5. Tanuld meg a szabályokat, hogy tudjad, hogyan lehet áthágni őket!
6. Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkre tegyen egy nagy barátságot!
7. Mikor rádöbbensz, hogy hibát követtél el, azonnal tégy lépéseket a kijavítására!
8. Tölts mindennap egy kis időt magaddal!
9. Tárd ki a karjaidat a változásnak, de ne engedd el az értékeidet!
10. Emlékezz, hogy néha a csönd a legjobb válasz.
11. Élj jó, becsületes életet, így amikor öregebb leszel és felidézed az emlékeidet, képes leszel másodszor is élvezni azokat!
12. A szeretetteljes légkör az otthonodban, megalapozza az életedet!
13. Szeretteiddel való nézeteltérésed alkalmával foglalkozz csak az adott problémával, ne hánytorgasd fel a múltat!
14. Oszd meg a tudásod! Ez az egyik út a halhatatlansághoz!
15. Légy gyengéd a Földhöz!
16. Évente egyszer menj olyan helyre, ahol még nem voltál!
17. Emlékezz, hogy az a legjobb kapcsolat, amelyben az egymás iránti szeretetetek meghaladja az egymással szembeni érdekeiteket!
18. Mérlegeld a sikeredet annak fényében, hogy mit kellett föladnod azért, hogy elérd!
19. Vakmerő önfeladással kezeld a szerelmet és a főzést!

2012. május 14., hétfő

GONDOLATOK...

 “Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. A szeretet: megbocsátás.” (Tatiosz)


"Amíg nem éled át, milyen a másiknak, addig nem tudsz szeretni. Amíg nem fáj neked a fájdalom, amit másnak okozol, nem tudsz szeretni. A karma nem büntetés, hanem tanítás: megtanít, milyen a másiknak lenni; mit érez, hol fáj neki. Amíg nem fáj a seb, amit másokon ejtesz, és nem vérzel tőle te is, addig nem tudod, mi az, hogy »vele« és »együtt« és »közösen«. Együtt érezni valakivel csak akkor lehet, ha az én idegeim is összerándulnak attól, amit benne én okozok."
Müller Péter

2012. május 7., hétfő

BÓDÍTÓ MÁJUSA természet oly gazdag leleményességgel bonyolítja életünket, hogy mindig meg fog bennünket hökkenteni!

Gabriel ChevallierMájusi éjszaka


Késő volt, mentem haza, lelkem
az elmult nappal küszködött,
mentem, mogorván, kimerülve,
a kertek és villák között,
nem is én mentem, csak a lábam
vitt a fekete fák alatt,
két lábam, két hű állatom, mely
magától tudja az utat.

S egyszerre a májusi éjben
valami hullám megcsapott:
illatok szálltak láthatatlan,
sűrű és nehéz illatok,
a lélegző, édes sötétben
szinte párolgott a világ
és tengerként áradt felém az
orgona, jázmin és akác.

Láthatatlan kertek mélyéből
tengerként áradtak felém,
nagy, puha szárnyuk alig lebbent
és letelepedtek körém,
a meglepetés örömével
lengették tele utamat
s minden gondot kifújt fejemből
ez a szép, könnyű pillanat.

S mintha élt volna, minden illat
külön megszólalt és mesélt,
ittam a virágok beszédét,
a test nélkül szerelmes éjt;
a rácson kísértetfehéren
áthajolt hozzám egy bokor
s úgy töltött csordultig a lelke,
mint szomjú palackot a bor.

És részegen és imbolyogva
indultam nagylassan tovább,
s új tenger dőlt a szomszéd kertből,
új bokor az új rácson át,
s az illattól már illatos lett
tüdőm és szívem és agyam,
egész testem elnehezült
s azt érezte, hogy szárnya van.

Hogy értem haza, nem tudom már.
- A gondom ma se kevesebb.
De azóta egy kicsit újra
megszerettem az életet,
s munka és baj közt mindig várom,
hogy jön, hogy majd csak újra jön
valami fáradt pillanatból
valami váratlan öröm.

Szabó Lőrinc 

2012. április 20., péntek

VÁLASZTÁS

Az ember akkor ember, ha az összes választási lehetőség közül a legnehezebbet választja.

Úgy látszik választanom kell. Isten is választott kétneműsége idején: férfi lett. Jól sejtette, hogy ha nő lett volna, akkor az egész emberiség üdvösségét odaadja valamelyik szerelmének. A Sátánnak is választania kellett: a gonoszt választotta a jó szolgálatában. Mert szerette a meglepő fordulatokat. Jézusnak is választania kellett. A szeretetet választotta a gyűlölet szolgálatában. Mert örökké a vérében keringett az áldozat. Buddha a hitetlenséget választotta a hit helyett. Mert a hitetlenség emberibb volt. S a mai emberiség a kárhozatot választotta az üdvözülés helyett. Mert elkárhozni kényelmesebb.

Popper Péter: Sárkányok barlangja

2012. április 18., szerda

TÜNDÉREK


Minek a maszkok és az álöltözetek? Az isteni, vagyis az Igazi, nem éppen eléggé titkos-e amúgy is? A lényeget nem rejti-e annyi forma, hogy külön leplezésre-takarásra már nem is szorul?Esti-mese után egyik kislány megkérdezi a másikat:
-Te érted a felnőtteket?
-Nem igazán.
-Szeretnél felnőtt lenni?
-Igen...
-Még akkor is, ha tudod, hogy többé nem láthatod a tündéreket, manókat?
-Ha nem is láthatom, tudni fogom, hogy léteznek, s a képekről mindig eszembe fognak jutni.
Pár perc csend után:
-Azt hiszem tudom mikor lesz valaki felnőtt.
-Tudod?
-Szerintem,akkor amikor rájön, hogy  más lett, már nem önmaga.

2012. április 16., hétfő

ÁPRILIS


Biztos lehetsz benne, hogy mindig lesz tavasz, s a folyó újra folyni fog, amikor felenged a fagy.Gerard de Nerval: Április


Megjött a szép idő, a porban
fény leng s a ház falára lobban,
az alkony hosszan ég ma már
s nem zöldel semmi még, a fákon
a nap kis rőt visszfénye táncol,
s az ág sötét fenn és kopár!

Fáraszt e gyors tavasz ma engem,
de új látvány csodája lebben
esős napok varázsakép,
kibomlik, majd a tájak csokra,
mint nimfa, nedvesen ragyogva,
ha fényes vízből partra lép.

Fordította: Radnóti Miklós

2012. április 14., szombat

HÉTVÉGI LAZÍTÁS

Minden egyes napunk csak egyszeri csoda
Használd ki minden percét, többé át nem élheted soha.Kellemes hétvégét mindenkinek!

2012. április 13., péntek

PÉNTEK 13

Nem lehet mindent félrelökni azzal, hogy babona, félelem vagy bigottság. Igenis léteznek elemi igazságok és elemi erők. Mindig is léteztek. És létezni is fognak.


 Egy szakkönyv szerint a babona az egyes tárgyaknak, cselekményeknek természetfölötti hatást tulajdonító, és bizonyos jelenségeket természetfölötti erők megnyilvánulásaként magyarázó tévhit. Nehéz meghúzni a határt a babona és az okkult tanok között.

Ami az egyik ember szemében babona, a másik számára vallás vagy tudomány. A kutatások azt mutatják, hogy a társadalmi háttér nem döntő tényező a babonásságban, a diákok és szellemi foglalkozásúak között is szép számban akadnak olyanok, aki hisznek a csillagok emberi életet befolyásoló hatásában vagy a tenyérjóslásban.
A misztikus 13-as
Egyesek szerint péntek 13. szerencsétlen nap, mások szerint viszont ez is ugyanolyan, mint a többi. A legtöbb babona ősi vallási-misztikus képzetek tovább burjánzása. Az például, hogy az Egyesült Államokban nem létezik 13. emelet, a hotelekben, kórházakban 13-as szoba, a zsidó számmisztikából ered. Statisztikai felmérések szerint az emberek többsége ezen a napon nem ül repülőgépre, vonatra, nem szívesen köt komoly üzleteket, és nem ül tizenkettedmagával egy asztalhoz.

Utóbbi babona valószínűleg abból ered, hogy az utolsó vacsorán Jézus volt apostolai között a 13., így a néphit szerint ha tizenhárom ember ül egy asztalnál, valaki hamarosan meghal közülük. A pénteki nap "gonoszságát" azzal magyarázzák, hogy Jézust is aznap feszítették keresztre. Más megközelítések szerint a péntektől való rettegés gyökere lehet az is, hogy az 1800-as évekig ez a nap volt a hóhér napja, ekkor hajtották végre a nyilvános kivégzéseket.

 Sok ember - indokolatlanul - retteg ettől a naptól: nem mozdulnak ki lakásaikból, nem veszik fel a telefont, nehogy rossz hírt kapjanak, nem használnak elektromos eszközöket, nehogy baleset érje őket. Csak magunknak okozunk kellemetlen perceket azzal, ha átengedjük magunkat az ehhez hasonló félelmeknek.
 Sokan a fejükhöz kapnak, és közelgő szerencsétlenséget vizionálnak, ha átszalad előttük az úton egy fekete macska. Miért lett ilyen rossz híre szegény cicusnak? Az évezredek során a macskák sok hányattatáson mentek keresztül. Egyiptomban a macska nagy népszerűségnek örvendett, sőt a macskakultuszt az istenekre is kiterjesztették. A macska megbecsült, szent állat, a fekete pedig a boldogság színe volt. Az ókori cicák emlékét sírok és szobrok őrzik. 
 A macska és az ember barátsága egyre szorosabbá vált, ám a fekete macska babonája tovább él. Az Egyesült Államokban és Franciaországban a szerencsétlenség jelképének tekintik, ugyanakkor például Belgiumban és Angliában a szerencse hordozója.

2012. április 8., vasárnap

HÚSVÉT

Áldott, boldog ünnepet kívánok mindnyájatoknak!


Húsvéti öröm

Örvendezik lelkem, nem maradtam árva,
Jézus teste többé nincs a sírba zárva.
Húsvétnak hajnalán halálból föltámadt,
dicsőséges fénye a világra áradt.

Feltámadásával legyőzte a halált,
s minden gonoszságot, mit a földön talált.
Mennyország ajtaját előttünk kitárva
örök szeretetét szüntelen kínálja.

Gyengeségek közben mindig remélhetek,
feltámadt Uramban örömmel élhetek!
Bensőmben lakozva folyton Ő vezérel
gondviselést hozó két áldó kezével.

Szívemben hordozva boldogan hirdetem,
életem útjain itt jár Ő énvelem.
Életadó lángja lelkem felhevíti,
ujjongó szívemet mennyekbe emeli.

Befogadásához nyissuk ki a lelkünk,
hálaadást Neki együtt énekeljünk!
Hirdessük, mindenkor van okunk örömre,
legyünk az Övéi most, és mindörökre!

Kurczina Terézia

2012. április 4., szerda

HÚSVÉTI NYUSZI

"Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás."
 
Lőrinc Pál: Három füles
  A húsvéti nyúl vagy húsvéti nyuszi a Mikuláshoz és a Fogtündérhez hasonlóan a gyermekfolklór része: a gyermekek „hisznek” abban, hogy tavasszal, általában húsvétkor titokban ajándékot hoz nekik.  Honnan ered ez a hagyomány ?
 Tipikusan nyugat-európai hagyomány, azonban Magyarországon is régi tradíció a nyuszivárás. Általánosan ismert a húsvéti fészek készítése az ajándék és a húsvéti tojások számára. Nyúl és tojás ősi kapcsolata egyes kutatók szerint a germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg madár volt, és az istennő haragjában négylábú állattá változtatta – írja a noiportal.hu.
 Más kutatók egyszerű tévedésre gyanakszanak, amely szerint a tojáshozó császármadár, a Haselhuhn nevének lerövidülése volna a nyúl jelentésű Hase. Ugyanakkor e szaporaságáról híres állat a természet ébredése idején termékenységi szimbólumként is megjelenhetett. 
 A tojás, ahogy a nyúl is, ősi termékenységi szimbólum. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát és az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. Leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt.
 A téli időszak utáni első tojások éppen húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki.
  Egy legenda szerint, amikor Krisztus a keresztfán függött, előtte egy asszony egy nagy kosár tojással állt meg imádkozni, és Krisztus vére rácseppent a tojásokra. Ezért is szokás a húsvéti tojást pirosra festeni. A vallásos magyarázaton túl a piros szín nemcsak a vért, az életet, hanem a szerelmet is jelképezi, ezért a piros tojás szerelmi ajándék, szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor.

2012. április 1., vasárnap

FANTÁZIA

Behunyom a szemem, mivel látni akarok.


     "Vannak emberek, akik sohasem jutnak el Fantáziába, meg olyanok is, akik eljutnak ugyan, de aztán örökre ott maradnak. Kevesen vannak, akik eljutnak oda, majd vissza is térnek... És az ilyenek gyógyítják meg mind a két világot.”

2012. március 23., péntek

TAVASZ VAN !

"- Kérdezhetek valamit? Mi lesz a hóból, ha elolvad?
 - Természetesen víz.
 - Nem nyert. Tavasz lesz belőle." :))Wass Albert: A patak

Halkan susog a dombtetőn az erdő,
csókot hint a rózsás alkonyat,
tölgykoronás rengeteg ölén
halkan csobog, csobog a patak.

Talán elmélkedik. Talán nevet,
vagy sír benne egy elszakasztott húr,
csupán nekünk oly egyhangú e dal,
amint alant bársony-fövénybe túr.

Rajta libegve selymes barka száll,
ki tudja, honnan s mely vidékről jött.
Kicsinyke csolnak, merre, merre mész?
Mi csábít lent a ködfalak mögött?

Midőn a múltkor, szeptember felé,
fehér habok mély titkát kémlelém,
a víz felett titáni árnyalatban
libegve szállt egy elszáradt levél.

Akkor még ősz volt, most tavasz,
a kispatak vígan mesél.
Akkor dal helyett könny fakadt,
virágok helyett falevél...

Lágyan susog az esti szellő,
rózsákat hint az alkonyat,
tölgykoronás rengeteg ölén
halkan csobog, csobog a patak...
2012. március 14., szerda

TAVASZVÁRÓ...MÁSKÉPPEN

Jobb ha időben felkészítjük szervezetünket, hogy megbirkózzon a tavasz okozta változásokkal.  Sokan a tavasz kezdetekor egy általános fáradtsági állapotot és fizikai gyengeséget éreznek, habár a szervezet egészséges. A fizikai kimerültség és a fáradság miatt, a tavaszi aszténiát sok esetben összetévesztik valamilyen betegséggel.

 A tavaszi aszténia kialakulása számos ok következménye lehet, és számos területen felléphet, hatást gyakorolván a pszichikai, fizikai, intellektuális és szexuális területre is. Sok esetben ezek a területek egymásba mosódnak és oda jutunk, hogy a fizikai gyengeség hatással lesz a szexuális potenciálra, valamint egy kisebb depresszió csökkenti az intellektuális képességet is. 
 A tavasz, sokunk számára egy nehéz időszak. A szervezet kimerült és vitalitás hiányában szenved, mivel télen sok tartósított ételt fogyasztunk, amelyek vitaminokban és ásványokban szegények. 
 A tavaszi aszténia a fizikai vagy intellektuális megerőltetéstől eltérő fáradtságot eredményez, és legtöbbször a szervezet energiatartalékainak csökkenése folytán lép fel. Ennek eredményeképpen a legkisebb erőfeszítés is kimeríti tartalékainkat, rossz lesz a közérzetünk és a pszichikai állapotunk. 
 A tavaszi aszténiát orvosló élelmiszerek 
 Az a mód, ahogyan táplálkozunk, nagyon sokat tehet a szervezet megerősítéséért. Azon egyének számára, akik tavaszi aszténiában szenvednek, vagy vérszegények, javasolt a klorofillt, C vitamint és vasat tartalmazó zöldségek fogyasztása. Ugyanakkor, a friss zöldségek fogyasztása segítséget nyújt a szervezet megerősítésében. 
 Élelmiszerek, amelyek hozzásegítenek a tavaszi aszténia kezelésében: mandula, spárga, mogyoró, banán, sárgarépa, zeller, datolya, spenót, káposzta, lencse, bab, petrezselyem, alma, rizs, zöldsaláta, retek, zöldhagyma, citrusfélék.
 A vitaminkúrák megelőzik a tavaszi aszténia kialakulását.
 A tavaszi szezonban újból étrendünk részét képezhetik az olyan zöldségek, mint a csalán, a zöldsaláta, a piros és a fehér laboda. A csalán fogyasztása C- és A- vitaminok, valamint vastartalma által javítják a látást és növelik a fertőzésekkel szembeni ellenállást. A B12 vitamin segít a vérszegénység, a K- vitamin pedig a vérzékenység kezelésében, az ásványi sók pedig erősítik a szervezetet. 
 A zöldsaláta hormonalapú anyagokat és vitaminokat tartalmaz, ugyanakkor a bőrre nézve regeneráló hatással bír. Mindezen zöldségek, valamint a piros és fehér laboda B típusú vitaminokat és ásványi sókat tartalmaznak, amelyek szükségesek az agyműködéshez és erősítik a szervezetet. Ezen kívül a laboda rendelkezik még méregtelenítő és hashajtó hatással is. Az aszténiaellenes hatásuk mellett, a gyümölcsök sokkal egészségesebbé teszik táplálkozásunkat. 
 Jobb, ha időben felkészítjük szervezetünket, hogy kellőképpen megbirkózhasson a tavasz okozta változásokkal.

Szelényi Anna

2012. március 8., csütörtök

A MI NAPUNK!...VELÜK!

Minő csodás kevercse rossz s nemesnek
A nő, méregből s mézből összeszűrve.
                                     Madách ImreAz igazi Nőt a férfi engedi élni. Mert a Nő ugyanúgy ember. És Társ. A férfi társa. Mindenben. Mindent megtehet érte: moshat, főzhet, takaríthat - de nem azért, mert ez a dolga. Hanem szeretetből. Szeretetből, amit a férfi észrevesz, és viszonoz. Talán mos, főz, takarít - vele együtt. Vagy csak egyszerűen nem vár el mindent tőle. Nem teszi szóvá, ha nincs kész időre az ebéd, vagy kicsit gyűrött az ing. Mert nem ez legfontosabb számára. Nem az ebéd, nem a tárgyak, nem a külsőség. Hanem a Társ. A Nő. Az igazi.

Szeretet teljes napot mindnyájatoknak!

2012. március 2., péntek

TAVASZVÁRÓ

Ébredj, új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat gombosító,
rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító.

Csanádi Imre
 HÓVIRÁG

Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág -
zúzmarás a fán az ág.

Ám tél után, egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.
.
Öröm rezzen ágról ágra:
itt a tavasz nemsokára,
kizöldülnek mind a fák -
Isten hozott, hóvirág!


 Zelk Zoltán

2012. február 29., szerda

A ZENE KELL !

  A zene kincseket rejt,
bánatot és bút feledtet,
örömöt, boldogságot ad,
vígságot és szelíd vigaszt.
               Halász István

 
     Hogy megvédjük magunkat ebben a világban, nemcsak mítoszokkal és vallásokkal, gondolatokkal és hiedelmekkel vesszük körül magunkat. Hanem zenével is. Hangokkal és ritmusokkal, dallamokkal és harmóniával. A zene is véd minket egy idegen világban. Betölti a körülöttünk lévő űrt; a csend félelmetes ürességét. Fütyörészünk éjjel az erdőben, hogy ne féljünk, és ne legyünk olyan védtelenek a sötétben. Afrikai törzsek a dobok ritmikus morajlásával töltik ki az ürességet maguk körül. Amikor énekelünk, akkor az énekhang hullámai töltik ki a teret körülöttünk. Egy walkmannel az övünkön és egy fülhallgatóval a fejünkön kizárjuk a valóságos világot; gyalogolhatunk egy félelmetes metropolis legzajosabb utcáján, közben mégis a zene és a harmónia világának közepén érezhetjük magunkat. Körülvesz minket a dallamok és ritmusok láthatatlan védőburka. Amikor a zene elhallgat, a nemlét és a csend birodalma vesz újra körül minket.

Hankiss Elemér

2012. február 24., péntek

JÉGTÖRŐ MÁTYÁS

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

 József Attila

Az emberek képzelete Mátyás apostol ünnepe és a közeledő tavasz között kapcsolatot teremtett, így lett a szent Jégtörő Mátyás, mert az ő szekercéje töri meg a jeget, a tél hatalmát. Sok népi hiedelem és szokás ezzel kapcsolatos. Szokás mondani, hogy „ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem talál, csinál". Ha Mátyáskor még fagy, akkor a jégtörő éleztetni adta a csákányát. Az apostol ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek.

A Mátyás-napi időjárásból lehet jósolni az éves termésre, tojásszaporulatra. A hideg idő jó termést jelent, a szeles pedig kevés tojást. Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri majd a termést, a szőlő savanyú lesz. Mátyás apostol az ácsok, a mészárosok és a halászok védőszentje. Ezért a Mátyás napján fogott hal az egész évi szerencsés halászat előjele.

Jég van, hideg van, nem marad más hátra csak az, hogy Mátyás végezze a dolgát , és minél előbb hozza már a tavaszt!

2012. február 18., szombat

EGY DÍVA HALÁLA

Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.
  Albert Einstein
  A múlt hét végén egy szomorú hír rázta meg a világot. Ismét meghalt egy tehetséges énekes, Whitney Houston. Az első gondolat a hír hallatán talán mindenkiben az volt, hogy belőtte magát. Nem így történt, de a nyugtatók és alkohol kombináció sem szerencsés választás. Mindenképpen egy csodálatos hangot, egy gyönyörű nőt veszítettünk el, mi és a popvilág. Sokan találgatják, hogy mi késztette az önpusztításra, hisz mindene megvolt. Rossz indulatúan azt is szokták mondani, hogy a kutya is jó dolgában vesz meg. Ugye milyen könnyű ítélkezni? Pár évvel ezelőtt egy interjú alkalmával egy fényképet mutattak a művésznőnek, amin szörnyűn nézett ki, csak csont és bőr, s azt kérdezték tőle, hogy mi történt vele akkor. Ő szomorú mosollyal a szája szélén vissza kérdezett, hogy ők tudják-e, majd a válasza annyi volt, hogy csak ő tudja.
  Elgondolkoztam ezeket hallva és az jutott az eszembe, hogy milyen furcsa kód van az emberek agyába "beírva", sosincs megelégedve a helyzetével, mindig valami másra vágyik. Ez persze az emberiség fejlődése szempontjából egy pozitív dolog, hisz ez viszi a civilizációt előre, nélküle sosem lennénk itt, viszont egyén szempontjából ez romboló hatású lehet, amikor meg akarunk felelni az előírt szabályoknak, de saját elvárásaink nem kapnak kielégítést. Ezért van az , hogy minden lány férjhez akar menni, anya és feleség lenni, amikor ez összejön, akkor meg hiányolja az udvarlást. Ugyanígy minden férfi családot, gyereket, jó háziasszony feleséget akar, s amikor mindez megvan , sajnálja az elvesztett szabad életet, hiányoznak a haverok-csajok. A szegény ember sok pénzt szeretne, s csodálkozik a gazdagokon , hogy azok nem tudnak mit kezdeni vele. A művészek, bármely ágazatban , harcolnak a karrier kiépitéséért, s amikor a csúcson vannak egyszerű életet szeretnének élni.
 Persze, van kivétel is, aki szembe mer szállni a szokásokkal, a szabadságot választja, vagy a karriernek hódol. Az ilyen embert milyen hamar elítélik, legjobb esetben megszállottnak nevezik, s ha nem is tudatosan, de az irigység van e mögött, hogy lám így is lehet, csak merni kell.
 Egy kínai közmondás szerint, vigyázz mit kívánsz, mert lehet, hogy teljesülni fog, vagy másképpen, ami nekem álom, neked lehet rémálom.
Ha ezek szerint élnénk az életünket, milyen más lenne a világ. Ugye?

R.I.P. Whitney !

2012. február 14., kedd

VALENTIN-NAP

Ugye érzed már a tavaszt,
mely szívedbe rügyet fakaszt!?Két karodban

Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te
hallgatlak.
Két karodban átölelsz te
ha félek.
Két karommal átölellek
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.

Radnóti Miklós

2012. február 8., szerda

FARSANG

Álarcosok, suttogók, szerelmesek, gyanakvók, féltékenyek, kacagók. Farsang, tarka nép, suhog a selyem, ragyog a bársony, virít a csipke, libeg a szalag, száll az ének, a dal, a kacagás. Carnevale, carnevale!
Moly Tamás: Karnevál (részlet) A carneval szó a carne=hús szóból vezethető le, hiszen a karnevál időszaka a böjt előtti időszak. Eredetileg maga a fogalom húshagyó keddet jelölte. A "carne vale" jelentése: ég veled hús. A hús szó azonban nem csak a keresztény ünnep böjtmegelőző jellegére utal, hanem a farsangi eszem-iszomra is. Ilyenkor ugyanis rengeteg hús (disznó, marha, csirke) fogyott. A carneval szó eredete más nézetek szerint a "carrus navalis"-ra vezethető vissza, ami hajókocsit jelent. Ezt a Dionüszosz ünnepekkel hozták kapcsolatba, hiszen az istenség ünnepein a főszereplőt egy hajó formájú kocsin húzták végig a városon, mint a termékenység, s bőség szimbólumát. Ez az eredetmagyarázat valószínűleg téves, ugyanis a "carrus"=kocsi szó az olasz nyelvben minden esetben megőrizte a két "r"-es alakot, a carneval szót pedig egyik későbbi változatában sem írják két r-rel.
 A karneválnak a Dionüszosz ünnepekkel való rokonítása nem teljesen alaptalan, ugyanis az ókori Görögországban volt egy olyan Dionüszosz ünnep, ami éppen a mai farsangi időszakkal esik egybe. Ez az ún. kis Dionüszia, a falvakban december-januárban ünnepelték. Az ekkor rendezett vidám mulatságokat hangos, álarcos felvonulások kísérték. Ezekből alakult ki később az athéni vígjáték. Ezeket az ünnepeket főleg a falvakban tartották. /Az ún. nagy Dionüszosz ünnepek tavaszra estek, ilyenkor, március-áprilisban az újbort, a szőlő új virágzását ünnepelték elsősorban a városokban. Ezen ünnepeken drámai versenyeket is rendeztek, s a folyamatos fejlődés során kialakult az athéni tragédia./ 

A Magyarországon közismert farsang elnevezés a bajor-osztrák Fasching szóból ered. Ez a fogalom -akárcsak a karnevál- a középkorban a böjttel függött össze, a böjt napját megelőző éjszaka elnevezése volt. Ezt jól mutatja a Fasching irodalmi formája, a Fastnacht (Fasten=Böjtölés; Nacht=Éjjel). Az idők folyamán a fogalom már a böjti napokat megelőző egész időszak jelölésére szolgált. 

Dél-Európában a farsang az év egyik legnagyobb ünnepe volt, olyan kivételes időszak, amikor viszonylag büntetlenül, nyíltan is ki lehetett mondani dolgokat. A farsangi időszak januárban kezdődött és a nagyböjthöz közeledve nőttön nőtt az izgalom. A farsangot a városközpontban, szabad ég alatt rendezték. Velencében a Szent Márk téren. A velencei karnevál hatalmas színjátékhoz volt hasonló, ahol az utcák alkották a színteret, a városlakók voltak a színészek, s egyben a nézők is. A közönség az erkélyekről nézhette az eseményeket. Tulajdonképpen nem volt éles határ a színészek és a nézők között, hiszen a bámészkodó hölgyek például az erkélyekről tojással dobálhatták meg a felvonulókat, az álarcosoknak pedig gyakran megengedték, hogy magánházakba büntetlenül berontsanak. A velencei karneváli maszkok egyébként nagyon népszerűek voltak Európa többi országában is. Magyarországra Mátyás király korában Olaszországból hozatták az álarcokat, és ruhákat. A velencei karnevál mára idegenforgalmi látványossággá nőtte ki magát.

2012. február 6., hétfő

TÉL

Fák között, hogy lépek
jeges szél bolyong,
fehér hó a lábam alatt
keményen ropog.
         Gyulasi Györgyi 
Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek

A nap éppen lement, mikor az erdő felett elkezdett esni a hó.  
- No, anyó - mondta varjú apó a feleségének a nyárfahegyben -, azt hiszem, holnap fehér abrosznál esszük az egérpecsenyét.
 Nemsokára a búzamezők fölött kezdtek táncolni a hópihék.  
- Gyertek, gyertek - csalogatták őket a szántóföldek -, jó ám a vetésnek a puha hó. Az tart meleget a búzaszemnek, hogy meg ne fagyjon a földben.  
A falu már rég elcsendesedett, mire a felhők odaértek föléje.  
- No, ezt a falut megtréfáljuk - mondták a hópelyhek. - Reggel maga se ismer magára, olyan fehérre meszeljük még a háztetőket is.  
Voltak kíváncsi hópelyhek is. Messze az ég alján nagy világosság látszott. Ott a város lámpái világítottak, s ezek a kíváncsi hópelyhek a várost akarták látni.  
- Majd meglátjátok, hogy megbecsülnek ott minket - mondták a falura, mezőre hulló testvéreiknek. - Még székkel is megkínálnak, talán hintóba is ültetnek.  
Azzal a kíváncsi hópelyhek elszálltak a város fölé, s ott lehullottak a háztetőkre, az utcákra, a terekre. Alig várták a reggelt, hogy szétnézzenek a városban. De mire kireggeledett, akkora a hópelyheknek beesteledett. Jöttek a hóhányó munkások, megkínálták a havat seprűvel és lapáttal. Aztán rakásra rakták, úgy hordták ki a városból. Lekotorták a havat a tetőkről is, és elsárosodva vitték a többi után. Mire delet harangoztak, locspocs lett a városi hóból. Így járták meg a kíváncsi hópelyhek!  
Az erdők, mezők hava pedig tavaszig megmaradt ragyogó fehéren.

2012. január 24., kedd

NAP ÉS HOLD

 
Veled együtt, ketten élünk meg meleget, fagyot,
kellünk egymásnak, a Hold is a Nap nélkül némán ragyog.

A Napot és a Holdat mindig párként képzelték el. 
 A Nap képviseli a teremtő férfi erőt, a Hold pedig a befogadó női erőt.
 A Nap a rendszerünk központja, belőle jön a fény és a meleg. Egy párkapcsolatban a férfi jelképezi a napot: középpontból sugárzó életerő, alkotni vágyás, az elismerés vágya, az önkifejezés vágya, kreatív energia, belső ragyogás, a meleg, a szív,  az akarat, önmegvalósítás,  az apa, a tekintély. 
A Hold nem rendelkezik saját fénnyel, ő a Nap sugarait veri vissza. A Hold az érzelmek, szimpátia, ösztönök, lélek, belső rezdülések, tudattalan állapot jelképe, jelzi a gyermeki vágyakat és a lelki otthont. A Holdhoz kapcsolódik a termékenység, alkotókészség, kreativitás, elfogadás, passzivitás.
Együtt, egymást kiegészítve képeznek egy egészet, csak párban  teljesülnek ki, a yin-yang erőknek megfelelően.
Említésre méltó a holdfogyatkozás, egy harmadik, ami eltakarja a hold elől a nap sugarait, árnyékba borítja azt. A holdfogyatkozás jelképe a beteges fantázia, az éjjeli garázdaság, varázslás, bosszú, a női princípium fonákja.
De a holdfogyatkozás időleges, mulandó.

Utána melegebben süt a Nap, fényesebben ragyog a Hold.

2012. január 19., csütörtök

ÁLARCOK

A gond a szívünk gyökerén tanyázik,
s ott titkos kínokat csirázik,
békétlen hánytorog, zavar nyugtot, gyönyört;
mindegyre új meg új álarcot  ölt.

 

 


Tessék: álarcok, maszkok. Nem az a maszk számít, amit félrelök. Ám amit megfog és az arca elé emel, az már egy-egy vonás magából. Az ember nem ilyen, vagy olyan, hanem ilyen is meg olyan is. Ne akarjon mindennek szilárd körvonalakat, érzelmeire fogantyúkat, hogy megragadhassa azokat. Vagyunk néhányan ilyen furcsa halandók. Nem racionálisak, hanem emocionálisak. Nem baj, ha nem értenek minket, még az sem baj, ha bolondnak tartanak. Mélységesen nem számít, milyennek látnak bennünket mások, ha a mi ablakaink a képzeletre nyílnak, s ha tükreink olyan világba vezetnek, ahová a köznapok embere soha el nem juthat.

- Vavyan Fable

2012. január 5., csütörtök

HÁNY PERC AZ ÜNNEP?

Itt van tehát: megjött az Új év,
Mint biztató előlegem;
Háromszázhatvanöt nap-éjre
Halvány reményszínt hoz nekem.December, az ünnepek hónapja. Mikulás, karácsony, szilveszter, néhány születés- és névnap. Készülődés testileg- lelkileg, ajándékok, bevásárlás, sütés-főzés, nagytakarítás, karácsonyfa díszítése, gyertyák, karácsonyi ének, éjféli mise, ajándékok, öröm. Egy hétnyi  "szusszanás", munka, rohanás, fodrász-kozmetika, bevásárlás, megfelelő gardrób választás, buli, éjféli harangszó, tűzijáték, pezsgős poharak koccanása, forró csók, tervek-ígéretek, másnapi kábultság, morzsa, lazítás.
Kezdődik egy új év, még pár napig tart a mámor, elhisszük, hogy valami más lesz, mint volt. Aztán leszedődik a gyertyás-fenyőágas abrosz, kidobódik a karácsonyfa, minden a régi helyére kerül. Ülünk, s csodálkozva állapítjuk meg, hogy mintha csak tegnap gyújtottuk volna meg az első adventi gyertyát, s ma már nyoma sincs semminek. Minden a régi kerékvágásba szökkent: munka, háztartás, család...
Ugye milyen hamar elteltek az ünnepek?- kérdezzük  először magunktól, aztán , önmagunk igazolására ismerőseinktől-barátainktól.
Ugye..?