2012. április 20., péntek

VÁLASZTÁS

Az ember akkor ember, ha az összes választási lehetőség közül a legnehezebbet választja.

Úgy látszik választanom kell. Isten is választott kétneműsége idején: férfi lett. Jól sejtette, hogy ha nő lett volna, akkor az egész emberiség üdvösségét odaadja valamelyik szerelmének. A Sátánnak is választania kellett: a gonoszt választotta a jó szolgálatában. Mert szerette a meglepő fordulatokat. Jézusnak is választania kellett. A szeretetet választotta a gyűlölet szolgálatában. Mert örökké a vérében keringett az áldozat. Buddha a hitetlenséget választotta a hit helyett. Mert a hitetlenség emberibb volt. S a mai emberiség a kárhozatot választotta az üdvözülés helyett. Mert elkárhozni kényelmesebb.

Popper Péter: Sárkányok barlangja

2012. április 18., szerda

TÜNDÉREK


Minek a maszkok és az álöltözetek? Az isteni, vagyis az Igazi, nem éppen eléggé titkos-e amúgy is? A lényeget nem rejti-e annyi forma, hogy külön leplezésre-takarásra már nem is szorul?Esti-mese után egyik kislány megkérdezi a másikat:
-Te érted a felnőtteket?
-Nem igazán.
-Szeretnél felnőtt lenni?
-Igen...
-Még akkor is, ha tudod, hogy többé nem láthatod a tündéreket, manókat?
-Ha nem is láthatom, tudni fogom, hogy léteznek, s a képekről mindig eszembe fognak jutni.
Pár perc csend után:
-Azt hiszem tudom mikor lesz valaki felnőtt.
-Tudod?
-Szerintem,akkor amikor rájön, hogy  más lett, már nem önmaga.

2012. április 16., hétfő

ÁPRILIS


Biztos lehetsz benne, hogy mindig lesz tavasz, s a folyó újra folyni fog, amikor felenged a fagy.Gerard de Nerval: Április


Megjött a szép idő, a porban
fény leng s a ház falára lobban,
az alkony hosszan ég ma már
s nem zöldel semmi még, a fákon
a nap kis rőt visszfénye táncol,
s az ág sötét fenn és kopár!

Fáraszt e gyors tavasz ma engem,
de új látvány csodája lebben
esős napok varázsakép,
kibomlik, majd a tájak csokra,
mint nimfa, nedvesen ragyogva,
ha fényes vízből partra lép.

Fordította: Radnóti Miklós

2012. április 14., szombat

HÉTVÉGI LAZÍTÁS

Minden egyes napunk csak egyszeri csoda
Használd ki minden percét, többé át nem élheted soha.Kellemes hétvégét mindenkinek!

2012. április 13., péntek

PÉNTEK 13

Nem lehet mindent félrelökni azzal, hogy babona, félelem vagy bigottság. Igenis léteznek elemi igazságok és elemi erők. Mindig is léteztek. És létezni is fognak.


 Egy szakkönyv szerint a babona az egyes tárgyaknak, cselekményeknek természetfölötti hatást tulajdonító, és bizonyos jelenségeket természetfölötti erők megnyilvánulásaként magyarázó tévhit. Nehéz meghúzni a határt a babona és az okkult tanok között.

Ami az egyik ember szemében babona, a másik számára vallás vagy tudomány. A kutatások azt mutatják, hogy a társadalmi háttér nem döntő tényező a babonásságban, a diákok és szellemi foglalkozásúak között is szép számban akadnak olyanok, aki hisznek a csillagok emberi életet befolyásoló hatásában vagy a tenyérjóslásban.
A misztikus 13-as
Egyesek szerint péntek 13. szerencsétlen nap, mások szerint viszont ez is ugyanolyan, mint a többi. A legtöbb babona ősi vallási-misztikus képzetek tovább burjánzása. Az például, hogy az Egyesült Államokban nem létezik 13. emelet, a hotelekben, kórházakban 13-as szoba, a zsidó számmisztikából ered. Statisztikai felmérések szerint az emberek többsége ezen a napon nem ül repülőgépre, vonatra, nem szívesen köt komoly üzleteket, és nem ül tizenkettedmagával egy asztalhoz.

Utóbbi babona valószínűleg abból ered, hogy az utolsó vacsorán Jézus volt apostolai között a 13., így a néphit szerint ha tizenhárom ember ül egy asztalnál, valaki hamarosan meghal közülük. A pénteki nap "gonoszságát" azzal magyarázzák, hogy Jézust is aznap feszítették keresztre. Más megközelítések szerint a péntektől való rettegés gyökere lehet az is, hogy az 1800-as évekig ez a nap volt a hóhér napja, ekkor hajtották végre a nyilvános kivégzéseket.

 Sok ember - indokolatlanul - retteg ettől a naptól: nem mozdulnak ki lakásaikból, nem veszik fel a telefont, nehogy rossz hírt kapjanak, nem használnak elektromos eszközöket, nehogy baleset érje őket. Csak magunknak okozunk kellemetlen perceket azzal, ha átengedjük magunkat az ehhez hasonló félelmeknek.
 Sokan a fejükhöz kapnak, és közelgő szerencsétlenséget vizionálnak, ha átszalad előttük az úton egy fekete macska. Miért lett ilyen rossz híre szegény cicusnak? Az évezredek során a macskák sok hányattatáson mentek keresztül. Egyiptomban a macska nagy népszerűségnek örvendett, sőt a macskakultuszt az istenekre is kiterjesztették. A macska megbecsült, szent állat, a fekete pedig a boldogság színe volt. Az ókori cicák emlékét sírok és szobrok őrzik. 
 A macska és az ember barátsága egyre szorosabbá vált, ám a fekete macska babonája tovább él. Az Egyesült Államokban és Franciaországban a szerencsétlenség jelképének tekintik, ugyanakkor például Belgiumban és Angliában a szerencse hordozója.

2012. április 8., vasárnap

HÚSVÉT

Áldott, boldog ünnepet kívánok mindnyájatoknak!


Húsvéti öröm

Örvendezik lelkem, nem maradtam árva,
Jézus teste többé nincs a sírba zárva.
Húsvétnak hajnalán halálból föltámadt,
dicsőséges fénye a világra áradt.

Feltámadásával legyőzte a halált,
s minden gonoszságot, mit a földön talált.
Mennyország ajtaját előttünk kitárva
örök szeretetét szüntelen kínálja.

Gyengeségek közben mindig remélhetek,
feltámadt Uramban örömmel élhetek!
Bensőmben lakozva folyton Ő vezérel
gondviselést hozó két áldó kezével.

Szívemben hordozva boldogan hirdetem,
életem útjain itt jár Ő énvelem.
Életadó lángja lelkem felhevíti,
ujjongó szívemet mennyekbe emeli.

Befogadásához nyissuk ki a lelkünk,
hálaadást Neki együtt énekeljünk!
Hirdessük, mindenkor van okunk örömre,
legyünk az Övéi most, és mindörökre!

Kurczina Terézia

2012. április 4., szerda

HÚSVÉTI NYUSZI

"Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás."
 
Lőrinc Pál: Három füles
  A húsvéti nyúl vagy húsvéti nyuszi a Mikuláshoz és a Fogtündérhez hasonlóan a gyermekfolklór része: a gyermekek „hisznek” abban, hogy tavasszal, általában húsvétkor titokban ajándékot hoz nekik.  Honnan ered ez a hagyomány ?
 Tipikusan nyugat-európai hagyomány, azonban Magyarországon is régi tradíció a nyuszivárás. Általánosan ismert a húsvéti fészek készítése az ajándék és a húsvéti tojások számára. Nyúl és tojás ősi kapcsolata egyes kutatók szerint a germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg madár volt, és az istennő haragjában négylábú állattá változtatta – írja a noiportal.hu.
 Más kutatók egyszerű tévedésre gyanakszanak, amely szerint a tojáshozó császármadár, a Haselhuhn nevének lerövidülése volna a nyúl jelentésű Hase. Ugyanakkor e szaporaságáról híres állat a természet ébredése idején termékenységi szimbólumként is megjelenhetett. 
 A tojás, ahogy a nyúl is, ősi termékenységi szimbólum. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát és az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. Leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt.
 A téli időszak utáni első tojások éppen húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki.
  Egy legenda szerint, amikor Krisztus a keresztfán függött, előtte egy asszony egy nagy kosár tojással állt meg imádkozni, és Krisztus vére rácseppent a tojásokra. Ezért is szokás a húsvéti tojást pirosra festeni. A vallásos magyarázaton túl a piros szín nemcsak a vért, az életet, hanem a szerelmet is jelképezi, ezért a piros tojás szerelmi ajándék, szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor.

2012. április 1., vasárnap

FANTÁZIA

Behunyom a szemem, mivel látni akarok.


     "Vannak emberek, akik sohasem jutnak el Fantáziába, meg olyanok is, akik eljutnak ugyan, de aztán örökre ott maradnak. Kevesen vannak, akik eljutnak oda, majd vissza is térnek... És az ilyenek gyógyítják meg mind a két világot.”