2012. november 30., péntek

PARANCSOLATOK I.

"Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?"
Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."


TÍZPARANCSOLAT

I.- Én, az Úr, vagyok a te Istened,aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

II.-Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz,amelyek fenn az égben,vagy amelyek alant a földön,vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.Ne imádd és ne tiszteld azokat,mert én,az Úr, a te Istened, féltőnszerető Isten vagyok,aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyedíziglen,akik engem gyűlölnek.De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják.

III.- Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül,aki az ő nevét hiába felveszi.

IV.- Megemlékezzél a nyugalom napjáról,hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek napja: semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van;mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet,a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.Azért megáldá az Úr a nyugalom napját, és megszentelé azt.

V.-Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.

VI.-Ne ölj.

VII.-Ne paráználkodjál.

VIII.-Ne lopj.

IX.-Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

X.-Ne kívánd a te felebarátodnak házát.Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét,se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát,és semmit, ami a te felebarátodé.

1 megjegyzés:

MJ írta...

Nos igen. Nagyobb körben sem ártana népszerűsíteni manapság.